ye-logo.v1.2
20 Лютого, 2019

В Шепетівці під час обшуку автомобіля правоохоронці натрапили на зброю і наркотики

Ірина ОЛІЙНИК Кримінал 558
Два поліетиленових пакети з маріхуаною вагою близько 500 грамів знайшли в автівці
Два поліетиленових пакети з маріхуаною вагою близько 500 грамів знайшли в автівці. Фото: з фейсбуку

Знахідку виявили у 53-річного чоловіка.

Учора, 6 ве­рес­ня, пра­ців­ни­ки Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції спіль­но з пра­ців­ни­ка­ми Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни про­ве­ли сан­кці­оно­ва­ний об­шук у 53-річ­но­го гро­ма­дя­ни­на Мол­до­ви за міс­цем фак­тично­го про­жи­ван­ня у міс­ті Ше­пе­тів­ка. Про це повідомляє видання "День за днем", посилаючись на на­чаль­ника Ше­пе­тівсь­ко­го ВП ГУНП Ва­силя Шкін­дюка.

Чо­ло­вік пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії Ук­ра­їни на за­кон­них під­ста­вах. У нього ви­лу­че­но пос­тріл гра­на­то­мет­ний до ав­то­ма­та ВОГ-25. Та­кож під час об­шу­ку з ав­то­мо­бі­ля чоловіка ви­лу­че­но гра­на­ту РГД-5 і два по­лі­ети­ле­но­вих па­ке­ти з ма­ри­ху­аною ва­гою близь­ко 500 грамів.

Коментарі:

До теми

Популярні новини

Останні оголошення

Останні фото та відео

Робота для вас