ye-logo.v1.2

Дошкільна та інклюзивна освіта: відбулася пряма лінія для внутрішньо переміщених осіб (питання-відповіді)

Суспільство 705
Про те, як сьогодні освітяни організують онлайн та офлайн навчання для дітей розповідали, під час «прямої лінії»
Про те, як сьогодні освітяни організують онлайн та офлайн навчання для дітей розповідали, під час «прямої лінії». Фото: ілюстративне mon.gov.ua

На запитання внутрішньо переміщених осіб відповідали фахівці Міністерства освіти України.

З початку повномасштабного вторгнення тисячі українських дітей опинилися в різних життєвих ситуаціях і потребують психологічної підтримки та індивідуального підходу в організації освітнього процесу. Діти, які були змушені змінити місце проживання, також стали частиною інклюзивної системи. Про те, як сьогодні освітяни організують онлайн та офлайн навчання для дітей розповідали, під час «прямої лінії», яку ми анонсували раніше для читачів, фахівчині Директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти та науки України: Алевтина Лотоцька - державний експерт групи дошкільної освіти, Світлана Нерянова - начальник відділу дошкільної освіти, Неля Корецька - начальник відділу освіти дітей з особливими потребами.

- Сьогодні у багатьох школах навчання відбувається дистанційно. Чи передбачено для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) методичні матеріали, які вони можуть використовувати вдома?

- Міністерство щорічно готує методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу, зокрема і для дітей з особливими освітніми потребами. Ці рекомендації розміщують на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України. Також на офіційному вебсайті МОН розміщено рекомендації та практичні матеріали щодо особливостей роботи з дітьми з ООП в умовах дистанційного навчання, розроблені працівниками закладів освіти та науковцями Інституту спеціальної педагогіки і психології НАПН України.

Для дітей з особливими освітніми потребами є допоміжні засоби для навчання (спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку), які допомагають таким учням опанувати освітню програму.

Відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1289, допоміжні засоби можуть надаватися в тимчасове користування батькам (іншим законним представникам) дитини з ООП або такій особі особисто (у разі її повноліття) на підставі договору про безоплатне користування матеріальними цінностями. Тоді їх можна брати додому для використання під час дистанційного навчання.

- А якщо таких засобів немає?

- Вони можуть бути закуплені за кошти державної субвенції на підтримку осіб з ООП, яка виділяється щорічно. У 2023 році з державного бюджету виділено 304,6 мільйона гривень. Частково кошти субвенції йдуть на проведення корекційно-розвиткових занять, частково – на придбання спеціальних засобів. 2023-го передбачені кошти лише на корекційні заняття, водночас закупівлю спеціальних засобів можна здійснювати, використовуючи залишки коштів за попередні роки.

- Чи є вимоги до облаштування шкільних укриттів з урахуванням потреб дітей з ООП та дітей у візках?

- У сучасних умовах питання безпеки учасників освітнього процесу є ключовим пріоритетом для Міністерства освіти та науки України. МОН реалізує проєкт «Моя фортеця», мета якого створити в закладах освіти безпечні й комфортні інклюзивні укриття із сучасним дизайном. В рамках проєкту розроблено рекомендації щодо облаштування укриттів у закладах освіти та наведено конкретні планувально-архітектурні рішення (https://fortetsia.gov.ua/#dovidnyk).

- Є п'ять рівнів підтримки дітей з особливими освітніми потребами. На другому рівні передбачена наявність асистента вчителя, на третьому - асистент учня. Якщо в класі навчаються двоє учнів - один із другим рівнем, другий - із третім рівнем, то в класі має бути двоє спеціалістів?

- Так, якщо є така потреба. Якщо ІРЦ прописує це. Тоді, окрім учителя, має бути ще дві людини в класі. Асистент учителя є педагогічним працівником, який працює з усім класом та допомагає вчителю організувати освітній процес, і асистент учня, який працює безпосередньо з дитиною з ООП, цей працівник не є педагогом, він задовольняє соціально-побутові потреби дитини з особливими освітніми потребами.

- Чи може інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) визначити третій рівень підтримки, але не прописати потребу в асистенті вчителя?

- У нас індивідуалізований підхід. Фахівці ІРЦ виходять із потреб дитини, звісно. Проводиться комплексна оцінка, вивчають усі сторони дитини - рівень розвитку та її можливості. І тоді фахівці ІРЦ визначають необхідність в асистенті вчителя та/або асистенті учня. Фахівці ІРЦ – високопрофесійні спеціалісти, які користуються методиками світового рівня, вони і визначають потреби учнів в освітньому процесі.

Відповідно до законодавства, асистент учителя забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня. Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, передбачена ставка асистента вчителя на кожен інклюзивний клас. Ця посада запроваджується, навіть якщо в класі з'являється одна така дитина. Асистент учителя працює з усім класом та допомагає вчителю організовувати освітній процес, щоб кожна дитина отримала відповідну увагу. Асистент учня не є працівником закладу освіти, він допускається до закладу освіти для задоволення соціально-побутових потреб дитини з ООП лише за необхідності.

- Якщо не вистачає в закладах освіти асистентів вчителя чи асистентів учня, що робити в цьому випадку батькам?

- Асистент вчителя - це педагогічна посада. Ним має забезпечити керівник закладу освіти, який відповідає за організацію освітнього процесу. Він здійснює підбір відповідних кадрів. Його завдання - знайти фахівця. Асистент учня - не педагогічна посада, його не вводять до штату закладу освіти. Це послуга супроводу під час інклюзивного навчання. Тобто асистентом учня насамперед має бути соціальний працівник, який пройшов відповідне навчання. І для того, щоб забезпечити такого працівника, батьки дитини з ООП мають звертатися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування. Це є базова соціальна послуга.

- В який період служби мають надати асистента дитини, оскільки багато працівників виїхали за кордон?

- Так, на сьогодні є така проблема. Службам соціального захисту важко забезпечити такими працівниками заклади освіти і не в усіх областях здійснюють їх підготовку. Але як тимчасовий вихід із цієї ситуації, у нас, відповідно до чинного законодавства, асистентами учня можуть бути також батьки (інші законні представники) дитини або інша уповноважена ними особа. Вони повинні пройти відповідну підготовку. Є затверджена Типова програма спеціальної підготовки асистента учня (дитини) для тих батьків, які самі будуть виконувати роль асистента учня. (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchannya-ditej-u-specialnih-zakladah-osviti/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-plany).

- Яка процедура складання та затвердження індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами у школах? Яка роль батьків у цьому процесі?

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) для дітей з особливими освітніми потребами розробляється командою психолого-педагогічного супроводу протягом двох тижнів із початку навчання. Тобто керівник закладу має створити своїм наказом таку команду. До її складу входять всі педагогічні працівники, які працюють із дитиною - педагоги, які викладають предмети, психолог та асистент учителя, вчитель-дефектолог, а також батьки дитини та представники інклюзивно-ресурсного центру. Ця команда складає індивідуальну програму розвитку дитини і батьки обов'язково мають брати участь у цьому процесі. ІПР має бути затверджена керівником закладу лише після погодження (підпису) батьків та всіх учасників команди супроводу.

- Якщо діти з особливими освітніми потребами виїхали за кордон та навчаються дистанційно, то як правильно організувати таке навчання для них?

- Діти з ООП, які виїхали за кордон, все одно залишаються учнями закладів освіти, в яких вони навчалися до початку війни. І адміністрація закладу освіти має організувати навчання для таких дітей. Воно може проходити дистанційно. До такого навчання також має бути залучений і асистент учителя, якщо клас був інклюзивним.

- Які документи потрібно подати на зарахування дитини з ООП для дистанційного навчання з-за кордону в Україні?

- Ті самі, що надаються і в Україні. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016 (далі - Порядок).

У Порядку наведено перелік документів, які додають до заяви про зарахування. Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного класу до заяви про зарахування та зазначених вище документів додається висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Дію висновків, які видавались до війни, продовжено на період дії воєнного стану. Якщо дитина раніше не проходила комплексної оцінки, то передбачено можливість для проходження оцінки в дистанційному форматі. Батьки такої дитини мають зареєструватись на порталі АС ІРЦ (https://ircenter.gov.ua/) і подати заяву. З ними зв'яжуться фахівці ІРЦ і далі, виконуючи їхні вказівки, потрібно буде пройти дистанційно комплексну оцінку. Висновок із цієї системи можна буде роздрукувати або надати до закладу освіти в електронному форматі у зручний спосіб.

- Якщо дитина перебуває за кордоном, а асистент учня – в Україні, як відбувається їхнє спілкування?

- Асистент учня не може перебувати в іншій країні, оскільки він має забезпечувати соціально-побутові потреби дитини. А от асистент учителя може і повинен забезпечувати навчання дитини, спілкуватися з дитиною дистанційно.

- Якщо заклад освіти, де навчалась дитина, фізично зруйновано, як зарахувати її до нового?

-  Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», органам управління у сфері освіти доручено забезпечити та організувати зарахування здобувачів загальної середньої освіти, які вимушені були змінити місце навчання та/або проживання (перебування) і проживають (перебувають) в Україні чи за її межами, до закладів освіти за заявою (її сканованою копією чи фотокопією), що подається до закладу освіти одним із батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти нарочно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв'язку чи в будь який інший спосіб (за вибором заявника); здобуття загальної середньої освіти для здобувачів освіти за будь-якою формою, що може забезпечити заклад освіти та є найбільш безпечною для них.

Заяви подаються у довільній формі без надання заявником будь-яких додаткових документів, їхніх копій (додавання додатків), крім випадків, коли такі документи, їхні копії є в наявності та заявник надає їх за власним бажанням.

Батьки дитини мають звернутись або в районне управління освіти або до обласного Департаменту та з'ясувати, які є заклади за новим місцем їхнього проживання, обрати заклад освіти і подати туди заяву.

- Зараз зарахування до школи відбувається через якийсь електронний кабінет чи в інший спосіб?

- Документи на зарахування до закладу освіти подаються у будь-якій зручний спосіб, в тому числі й електронними засобами зв'язку.

- Якщо у зв'язку з переїздом було втрачено Свідоцтво досягнень, чи можуть батькам відмовити в зарахуванні дитини в новий закладі освіти?

– Ні, не можуть. Для зарахування достатньо заяви від батьків. Це регламентовано відповідними документами: наказ № 563 від 15 травня 2023 року (https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/89142/#google_vignette), Наказ №274 від 28 березня 2022 року

- Якщо під час переїзду з окупованої території були втрачені документи, як можна їх відновити?

- Якщо загублено документи про освіту, в такому випадку можна замовити дублікат. Замовлення дубліката документа про освіту для осіб, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, регламентується порядком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917.

Водночас особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про середню освіту, має можливість за посиланням оформити електронний запит і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), зокрема у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Також, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274, для отримання документа про повну загальну середню освіту можна звернутися із заявою до будь-якого іншого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, або звернутися до органу управління у сфері освіти, наближеного до фактичного місця перебування особи.

Якщо це висновок ІРЦ, то достатньо звернутись до фахівців ІРЦ, де проводилась комплексна оцінка, або будь-якого іншого ІРЦ, фахівці знайдуть його в автоматизованій системі і відновлять.

- З якого року діє централізована система ІРЦ?

- Портал АС ІРЦ запущено в роботу 2020 року. Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 02 листопада 2020 року № 1353, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 січня 2021 р. за № 24/35646.

- Якщо, наприклад, у Херсоні пошкоджені всі сервери, куди звертатися?

- До будь-якого іншого ІРЦ, фахівці можуть знайти висновок в єдиній базі. Або можна повторно пройти комплексну оцінку в будь-якому іншому діючому ІРЦ, зокрема дистанційно.

- Чи потрібно для зарахування до школи довідка ВПО?

- Якщо така довідка є, батьки можуть її подати. Але вона не вимагається.

- Які пільги (харчування, проїзд) можуть отримувати діти ВПО?

– Діти з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – це діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Законодавством України передбачено для них низку пільг. Опіка держави над дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб розпочинається практично з їх народження. Так, 16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 474-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», яким зокрема внесено зміни до законів України «Про дитяче харчування», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та передбачено гарантію забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із числа ВПО, які виховуються і навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя даної категорії осіб.

Крім зазначених вище, діти з числа ВПО мають право на:
– першочергове влаштування у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
– безкоштовний відпочинок, тобто за рахунок держави, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством (стаття 24 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»).

- Наша сім'я ВПО з Енергодару, зараз перебуваємо в Чернівецькій області. У нас троє першачків - ми прийомна родина. І нам у закладі освіти відмовили у групі продовженого дня. Чи законно це?

- Якщо у закладі освіти немає групи продовженого дня, але є потреба в її створенні (є бажаючі), потрібно обов'язково письмово звернутися до органів місцевої влади, в місцеве управління освіти із запитом – чи виділялись під це кошти, оскільки ГПД організовують винятково за кошти місцевого бюджету. Якщо виділялися, керівник закладу освіти зобов'язаний на запит батьків організувати ГПД. Якщо ні, то місцева влада має закласти такі кошти в бюджет наступного року.

- Чи може дитина-ВПО, позбавлена батьківського піклування, отримати від держави ґаджет для навчання?

- Із початку війни МОН досягло низки домовленостей із партнерами з розвитку щодо забезпечення потреб здобувачів освіти необхідними девайсами для організації дистанційного навчання.

20 липня 2023 року МОН спільно з Мінцифри презентували публічну інформаційну панель — дашборд* http://surl.li/jjxoj або сторінка, де розміщено інформацію про розподіл всього переданого комп'ютерного обладнання в розрізі закладів освіти, що було передано партнерами з розвитку для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти та педагогічних працівників в умовах війни. Інформація на дашборді постійно оновлюється на основі звітів департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської військових адміністрацій, які в більшості випадків відповідають за отримання, передавання, реєстрацію та моніторинг використання девайсів.

На початку жовтня 2023 року було актуалізовано потребу в ноутбуках для організації дистанційного навчання здобувачів освіти-ВПО, здобувачів освіти з багатодітних сімей, із вразливих груп населення, сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі ці потреби систематично представляються Міністерством партнерам із розвитку на всіх майданчиках. У тому числі продовжується активна комунікація з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), компанією Amazon, організацією Save the Children щодо забезпечення потреб здобувачів освіти необхідними девайсами.

Важливо звернути увагу, що питання забезпечення здобувачів освіти та надання їм девайса – відповідальність і обов'язок закладу освіти, який буде отримувати на баланс техніку та в якому навчається відповідний здобувач освіти, що потребує обладнання.

*Дашборд - це документ із лаконічно представленими статистичними даними, звітами, найчастіше з елементами інфографіки.

- Як бути дітям, які перебувають в окупації та не можуть навчатися онлайн, а лише самостійно шукають книжки та навчаються вдома? Чи є механізм потім переводити їх у клас, якщо вони через окупацію не можуть зареєструватися?

- Дитина пройде оцінювання в закладі освіти і буде зарахована. МОН розробило та затвердило методичні рекомендації, як це зробити (наказ № 563 від 15 травня 2023 року), Наказ №274 від 28 березня 2022 року.

- Які передбачені заходи щодо психологічної підтримки для дітей та батьків ВПО?

- Наприклад, у дитсадках працюють психологи, які надають таку підтримку всім учасникам освітнього процесу, не тільки ВПО. У школах – також.

У системі освіти функціонує психологічна служба, яка є частиною державної системи охорони фізичного та психічного здоров'я молоді України. Її метою є визначення та забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дітей та учнів, які здобувають освіту. За останні роки значно збільшилось навантаження в діяльності практичного психолога та соціального педагога в закладах освіти, що пов'язано з воєнним станом в країні.
Із кожним роком зростає кількість учнів, які потребують психологічного супроводу та підвищеної психологічної уваги. Це учні пільгових категорій (із малозабезпечених родин, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти із сімей одиноких матерів, багатодітних родин, діти учасників бойових дій), а також у кожному класі зростає кількість дітей зі складними життєвими обставинами, учнів з девіантною поведінкою, обдарованих учнів, учнів, які отримали психологічну травму внаслідок воєнних дій.

Загалом до працівників психологічної служби системи освіти надійшло 4 769 969 звернень: в умовах воєнного стану переважають звернення щодо надання психосоціальної та соціально-педагогічної допомоги дітям і сім'ям із числа ВПО. До того ж, спеціалісти психологічної служби здійснюють свою діяльність з усіма учасниками освітнього процесу: окрім чисельності вихованців, учнів та студентів, необхідно враховувати й чисельність педагогічних працівників та батьків, які теж потребують психологічної допомоги.

- Я вихователь дитячого садка з Херсона. Маю запитання стосовно атестації педагогів. У нас є педагоги, у яких освіта - педклас у Херсонському центрі освіти молоді та дорослих, навчання було ще в 1992-1994-х три або один рік, вони мають стаж 30 років. Чи відповідають вони зараз десятому тарифному розряду? Чи можна їх атестувати?

- Середня спеціальна освіта, здобута особами в середніх школах із XI педагогічним класом, однорічних педагогічних класах та педагогічних училищах тощо за радянських часів, прирівнюється до вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка, в свою чергу, згідно з діючим Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII прирівнюється до вищої освіти за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра.

Підставою для такого висновку є перелік закладів освіти віднесених до навчальних закладів, що надавали середню спеціальну освіту (розділ III додатку № 4 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.1993 № 102).

Враховуючи зазначене, педагог закладу дошкільної освіти зі стажем роботи понад 5 років та освітньо-професійним ступенем молодший бакалавр має право на атестацію (позачергову атестацію) та встановлення першої кваліфікаційної категорії без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій, а також на встановлення (підтвердження) педагогічного звання.

- Чи працюють у МОН постійні «гарячі лінії», на яких можна було б отримати консультацію?

- На постійній основі – ні. Вони ситуативні. Наприклад, створюються на період зарахування в перший клас чи з початком вступної кампанії до закладів вищої освіти. Працює цілодобова «гаряча лінія» КМУ 15-45. Усі запитання, що стосуються освітнього процесу, переадресовуються нам. До початку війни були регулярні дні чергування в КМУ.

Сайт міністерства освіти та науки України https://mon.gov.ua/ua

На прямій лінії працювали: Сергій Чернявський та Вікторія Ланецька.

Коментарі:

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення
  Так  Ні, дякую