ye-logo.v1.2

Військові маневри - жертви є

Історія 2191

Сторінками газет минулого

У ХІХ столітті на Волині та Поділлі час від часу відбувалися масштабні військові навчання, у яких брали участь війська багатьох родів військ. Навчання інколи приносили шкоду місцевому мирному населенню, як приміром це сталося у 1893 році, про що повідомила газета "Волинь" від 14 серпня:
"В настоящее время в Заславском и Староконстантиновском уездах происходят военные маневры войск почти всего Киевского военного округа. Часть войск прибыло на место маневров из Подольской губернии в количестве около 40 тысяч человек. Всего же число лиц, принимающих участие в маневрах, составляет 90 тысяч. К сожалению местное население не было предупреждено вовремя о военных маневрах, и посему в некоторых местностях есть масса "перепуганного" скота, а в одном из сел от испуга умерла женщина, которую учебная атака застала прямо в поле".

РОБІТНИЧИЙ КЛАС ПОНІНКИ
Робітничий клас у містах та містечках нашого краю почав зароджуватися лише у другій половині ХІХ століття. Чим відрізнялося життя робітників одного із перших фабричних містечок краю Понінки від звичайних міщан та селян – читаємо на сторінках газети "Волинь" від 18 серпня 1896 року:
"Рабочее сословие. Обычно рабочие наших фабрик мало отличаются от проживающих тут же земледельцев – разве более "городским" костюмом. Исключением из сего могут считаться рабочие двух бумажных фабрик (в Понинке и Дитятковская), представляющие более резкую переходную форму от типа земледельца к типу рабочего фабрики.
На этих фабриках семейным рабочим дают домик и при нем двор и огород, что предоставляет возможность вести малое хазяйство: держать корову, поросенка, кур. Годовой бюджет семьи в п’ять душ при трех работниках составляет 300 рублей. Факт обладания хоть скромным хазяйством поддерживает в робочих семейственность и препятствует демора- лизации.
Хотя рабочие живут бедно, однако замечается стремление к чистоте, к зана- вескам и цветам, герани на окнах, к городскому фасону одежды и т.д. Упадка нравственности не замечается, нет п’янства, но безграмотность почти пого- ловная, особенно среди женщин".

РЕВОЛЮЦІЙНА "ЧИСТКА" ПІДРУЧНИКІВ
Прихід нової влади завжди був пов'язаний з ідеологічними моментами, по- в’язаними з освітою – зміна програм навчання, заміна підручників тощо. Відбу- валось подібне й в роки Української революції 1917-1921 років. Про це в газеті "Громадянин" від 13 серпня 1919 року:
"Ні – ворожим підручникам! Радою міністрів Української Народної Республіки заслухано доповідь міністра освіти про виключення з ужитку підручників, що вороже або тенденційно освітлюють Українську Національну Справу. Запропо- новано зробити "чистку" підручників по всіх школах та університетах України".

Коментарі:

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення

Інформація з інших ресурсів

Гаражі: продаж/оренда

  Так  Ні, дякую