clear-dayclear-nightcloudyfogpartly-cloudy-daypartly-cloudy-nightrainsleetsnowthunderstormwind emailfbgpinstokrsstgtwvibervkwaytSkypeWhatsappViberPhoneMailПункт
У розділі "Новини читачів" (НарКор — Народний Кореспондент) Ви маєте можливість прочитати новини від користувачів, скарги жителів Хмельниччини, відомості про аварії, надзвичайні події, що сталися у нашому регіоні або ж додати власну новину.
12 Березня 2019 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області 3324

Здійснення громадськими обєднаннями підприємницької діяльності
Статтею 1 Закону України Про громадські об'єднання визначено, що громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське обєднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське обєднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Громадські обєднання утворюються і діють відповідно до принципів, визначених статтею 3 Закону України Про громадські об'єднання, один із яких полягає у відсутності майнового інтересу їх членів (учасників) щодо права на частку майна громадського обєднання та відповідальності за його зобовязаннями. Доходи або майно (активи) громадського обєднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського обєднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
У свою чергу, громадське обєднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського обєднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), виключно якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського обєднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським обєднанням включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (пункт 2 статті 21 Закону України Про громадські об'єднання).
Зазначене узгоджується з положеннями статті 86 Цивільного кодексу України, якою визначено, що непідприємницькі товариства (кооперативи, крім виробничих, обєднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об'єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом (частина 3 статті 23 Закону України Про громадські об'єднання).
До того ж, громадське обєднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському обєднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об'єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом (стаття 24 Закону України Про громадські об'єднання).
Міністерство фінансів України відзначає, що положення Податкового кодексу України не обмежують можливість здійснення громадськими обєднаннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, задля якої вони були створені.
Таким чином, громадські обєднання, які є неприбутковими організаціями можуть здійснювати підприємницьку діяльність виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених і обумовлених її установчими документами.
У разі здійснення підприємницької діяльності громадським обєднанням, результати такої діяльності обовязково відображаються у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за 932/29062, та відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України подається разом із фінансовою звітністю контролюючому органу за місцем реєстрації громадського обєднання як платника податків.
Натомість, у випадку використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України це є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобовязання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Податкового кодексу України.
Нагадаємо, що відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України до неприбуткових організацій можуть бути віднесені, зокрема громадські обєднання, які одночасно відповідають наступним вимогам:
- утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
- установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших повязаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті Податкового кодексу України;
- установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
- внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Коментувати:
Коментарів - 0:

Популярні новини

Останні фото та відеоКурси валют на 17.08.2019
купівля
продаж
Міжбанк
$
25.16
25.19
27.87
27.9

Архів новин

<<Серпень 2019>>
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31