clear-dayclear-nightcloudyfogpartly-cloudy-daypartly-cloudy-nightrainsleetsnowthunderstormwind emailfbgpinstokrsstgtwvibervkwaytSkypeWhatsappViberPhoneMail
У розділі "Новини читачів" (НарКор — Народний Кореспондент) Ви маєте можливість прочитати новини від користувачів, скарги жителів Хмельниччини, відомості про аварії, надзвичайні події, що сталися у нашому регіоні або ж додати власну новину.
27 Липня 2016 Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області 428

Питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Нормативно-правові акти, якими регулюється питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам:
● Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
● Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII;
● Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 08.06.2016 року № 365;
● Постанова Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10 2014 р. № 505;
●Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про облiк ввутрішньо перемiщених осiб» вiд 01.10.2014 р. № 509;
● Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 05.11.2014 р. № 637.
Хто така внутрішньо переміщена особа?
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів
насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.
Яким чином здійснюється облік внутрішньо переміщених осіб?
Дане питання регулюється статтею 4 Закону України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме:
1. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
2. Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, що спричинили внутрішнє переміщення.
Хто може претендувати на отримання соціальних виплат?
Особи, що взяті на облік, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
У наданні соціальних виплат можуть відмовити, якщо будь-хто з членів сім’ї:
• володіє житлом у регіонах, інших ніж Крим, та райони проведення АТО;
• має депозит на суму від 12 180 грн.;
• володіє двома або більше ТЗ, що підлягають обліку в Державтоінспекції.
Хто призначає соціальні виплати?
Соцiальнi виплати внутрiшньо перемiщеним особам призначаються i виплачуються структурними пiдроздiлами з питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Києвi держадмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах рад, територiальними органами Пенсiйного фонду України, робочими органами Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, центрами зайнятостi за мiсцем їх фактичного проживання/перебування, незалежно вiд факту реєстрацiї мiсця проживання/перебування.
Який термін розгляду заяви?
Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання заяви про призначення (вiдновлення) соцiальних виплат надсилає запит до державного пiдприємства «Інформацiйно-обчислювальний центр Мiнiстерства соцiальної полiтики України», який протягом п’яти робочих днiв з дня отримання такого запиту надсилає вiдповiдну електронну справу до структурного пiдроздiлу з питань соцiального захисту населення.
Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення протягом 15 робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви внутрiшньо перемiщеної особи або з дня надходження звернення вiд органiв, що здiйснюють соцiальнi виплати, проводить перевiрку достовiрностi зазначеної в заявi iнформацiї про фактичне мiсце проживання/перебування внутрiшньо перемiщеної особи.
Для призначення соціальних виплат до органу, що здiйснює соцiальнi виплати на територiї, де зазначена особа перебуває на облiку за мiсцем її фактичного проживання/перебування внутрішньо переміщена особа або її законний представник подає:
1.вiдповiдну заяву, де вказує: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; серію, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий (для іноземців – серія та номер паспортного документу та посвідки на постійне проживання); ідентифікаційний податковий номер; зареєстроване та фактичне місце проживання; наявність у членів сім’ї у володінні житлового приміщення в регіонах, інших ніж Крим та райони проведення АТО;транспортних засобів (далі – ТЗ), що підлягають обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
2.копiю довiдки про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи та пред’являє оригiнал такої довiдки.
Структурний пiдроздiл з питань соцiального захисту населення протягом трьох робочих днiв з дня отримання електронної справи отримувача соцiальної виплати вносить на розгляд комiсiй з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам, утворених районними, районними у м. Києвi i Севастополi держадмiнiстрацiями, виконавчими органами мiських, районних у мiстах рад подання про призначення або про вiдмову в призначеннi вiдповiдної соцiальної виплати, до якого додається акт обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї.
У яких випадках соціальні виплати припиняються?
за наявностi пiдстав, передбачених законодавством щодо умов призначення вiдповiдного виду соцiальної виплати;
встановлення факту вiдсутностi внутрiшньо перемiщеної особи за фактичним мiсцем проживання/перебування згiдно з актом обстеження матерiально-побутових умов сiм’ї;
отримання рекомендацiй Мiнфiну щодо фактiв, виявлених пiд час здiйснення верифiкацiї соцiальних виплат;
скасування довiдки внутрiшньо перемiщеної особи з пiдстав, визначених статтею 12 Закону України «Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб»;
отримання iнформацiї вiд Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Мiнфiну, Нацiональної полiцiї, ДМС, Держфiнiнспекцiї, Держаудитслужби та iнших органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування.
Детальніше проконсультуватись Ви можете:
- в громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Грушевського, 87, тел.: (0382) 65-42-95, 76-57-49.

Коментувати:
Коментарів - 0:

Популярні новини

Останні фото та відео
Архів новин

<<Липень 2019>>
ПнВтСрЧтПтСбНд
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31