ye-logo.v1.2
«Єдині новини» на Хмельниччині та Україні. Для цього натисніть на трансляції хмельницьких і всеукраїнських телеканалів, або слухайте радіо khm-radio.ye.ua чи radio.ye.ua
"Єдині новини" на Українському радіо

Нерухомість в обласному центрі падати в ціні «не хоче»

Економіка 4383
Фото: Юлія Січненко

Навіть не зважаючи на прогнозо­вані київськими чинами ціни за квад­рат­ний метр первинного житла у 2011 ро­ці в розмірі трохи більше 4,5 тисячі гривні, середня ціна на таке житло в обласному центрі коливається у ме­жах 5,2 тисячі.

Навіть в українську економічну кризу та з відмовою біль­шості банківських установ кредиту­вати цей сегмент.
«Доступний»  квадратний  метр
Ще у жовтні 2010 року Міністерство Регіонального розвитку та будівницт­ва України порахувало прогнозовані середньорічні показники опосередко­ваної вартості спорудженення житла за регіонами України на 2011 рік. Згідно з документом, вартість квад­ратного метра для Хмельниччини встановлена у розмірі 4 652 гривні. Як­що порівнювати цю цифру з іншими регіонами України, то хме­льницька «опосередкована вартість» первинного житла навіть вища за оде­ську (4 617 гривень за квадрат), Дніп­ропетровсь­ку (4 564 гривні) та Донець­ку (4 591 гривня). Змагатися з нами мо­же хіба що Львівський регіон (4 664 гривні), Черкащина (4 712 гривень) мі­ста Се­вастополь (4 985 гривень) та Ки­їв
(5 207). Проте, реальна ціна за ква­драт­ний метр у новобудовах, не див­лячись на усі минулорічні заяви чино­вників та деяких експертів ринку, не те що не опустилася до середньої від­мітки, вона зросла на сотні гривень.
Копійка  до  копійки
«Мені здається, що ціни на вторин­ному ринку житла в Хмельницькому стали невиправдано завищеними зав­дяки неправильній «роботі» місцевих ріелторських кампаній, – ділиться сво­єю думкою генеральний директор од­нієї з крупних будівельних компаній Хмельниччини. – Не відкидаю і той факт, що привабливими серед насе­лення «хрущовки» стали й завдяки не­чесним на руку забудовниками. Ми ж пам'ятаємо як по телевізору розпові­дали про випадки обманутих пайщи­ків». Та, як би там не було, на думку нашого експерта, первинне житло в Україні та, зокрема, в обласному цент­рі в ціні падати не буде. «А з чого це відбуватиметься? – дивується наш спі­врозмовник. – Сьогоднішня ціна квад­ратного метра залежить від багатьох факторів. Окре­му статтю складають витрати на буді­вельні матеріали, оп­лату роботи людей, котрі задіяні у бу­дівництві. Далі, відповідно до розпо­рядження хмельницької влади,  необ­хідно сплатити 3% від вартості збудо­ваної площі у міську казну. Наступна стаття, яка передує двом першим, це – участь у земельному аукціоні. Крім цього, необхідно прорахувати усі форс-мажори та, звісно, вкласти у вар­тість квадратури й свою вигоду, тобто, гроші, які заробляють на цьому будів­ництві. Ось і виходить цілком вива­жена ціна за квадратний метр. Кот­рий ще необхідно продати».
Нове  житло  «економкласу»
Ми підрахували скільки в Хмельни­цькому, в середньому, коштує квад­ратний метр у житлових новобудовах. Для цього проаналізували, за якою ці­ною продають квадратний метр житла десять компаній, котрі нині будують багатоповерхівки в обласному центрі. Отож, в середньому ціна коливається від 5 000 до 5 500-6 000 гривень. Хоча, зустріли квадратний метр і за 4 500, і за 4 200 гривень. Та забудовники твер­дять, що все має своє логічне пояснен­ня. Хтось будує будинки не в самому Хмельницькому, а поруч – за межею міста, і звільняється від сплати 3% збо­ру. Та й місце розташування майбут­нього житла та використані мате­ріали також впливають на ціну.
За словами представників будівель­них компаній, останнім часом забудо­вники віддають перевагу будівництву так званого «економного класу» – бу­дують квартири, які мають відносно невелику площу. Скажімо, двокімнат­ні на рівні 60-70 квадратів. Таку тен­денцію нині диктує ринок. «За своєю ціною вони нічим не поступаються ква­ртирам на вторинному ринку, а інколи мають нижчу ціну, – пояснює Олексій представник однієї з компаній забу­довника. – Рахуйте самі, площа, як не крути, у вас буде більша. Також мати­мете нову сантехніку, вікна, двері, су­хі підвали, автономні котельні (уя­віть лише, скільки сил це коштуватиме зро­бити у «панельці») та ще багато інших переваг. У придбану «хрущовку» вам доведеться вкласти чимало коштів на демонтаж старих комунікацій та онов­лення інтер'єра». Звісно, придбати вто­ринне житло можна й з «повним» фар­шем, та експерти твердять, що зноше­ні будинкові комунікації рано чи пізно дадуть про себе знати. Тому спеціаліс­ти радять купувати житло на вторин­ному ринку за умови, що воно було збу­доване не більше ніж 5 -7 років тому. 
Як  вберегтися  від  довгобуду?
Універсального рецепта поки немає. Але фахівці дають декілька порад сто­совно того, як хоча б трохи підстраху­ватися. По-перше, необхідно ретельно підібрати будівельну компанію. З'ясу­вати, чи траплялися у неї незавершені об'єкти будівництва. Чи якісно були виконані роботи та чи з дотриманням термінів. По-друге, поспілкуйтеся з людьми, які вже стикалися з роботою забудовника. Саме вони можуть вия­витися найкращими експертами. Най­більшим попитом у споживача кори­стуються квартири саме у завершених на 80-90% будинках. Щоправда, у та­ких новобудовах вибір, як правило, вже невеликий. Також, підписуючи, угоди зверніться до юриста. 
 

Коментарі:

Інформація з інших ресурсів

Популярні новини

Останні оголошення

Робота для вас

  Так  Ні, дякую