ye-logo.v1.2
18 Квітня, 2019

У Шепетівці мотоцикл зіткнувся із "BMW". Загинув 17-річний хлопець

Наталя ГАРМАТЮК Кримінал 2197
Смертальна ДТП сталася у Шепетівці
Смертальна ДТП сталася у Шепетівці. Фото: denzadnem.com.ua

Пасажир мотоцикла помер по-дорозі в лікарню.

У не­ді­лю, 20 трав­ня, близь­ко 15:20 години у Ше­пе­тів­ці на прос­пекті Ми­ру, ста­ла­ся смер­тель­на до­рожньо-тран­спортна при­го­да. Як повідомляє місцеве видання "День за днем", за­ги­нув 17-річ­ний па­са­жир мотоцикла. 

"Во­дій мо­то­цик­ла мар­ки «Урал», не вра­ху­вав­ши до­рожньої об­ста­нов­ки, до­пус­тив зіт­кнен­ня з ав­то­мо­бі­лем "BMW-320". В ре­зуль­та­ті ДТП за­ги­нув па­са­жир мо­то­цик­ла — 17 річний шепетівчанин. Він от­ри­мав че­реп­но-моз­ко­ву трав­му і, під час тран­спор­ту­ван­ня до Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ, по­мер в ка­ре­ті швид­кої", - йдеться у повідомленні.

У "День за днем" додають, що ви­жи­ти по­щас­ти­ло во­ді­єві мо­то­цик­ла, з міс­ця по­дії його дос­та­ви­ли в лі­кар­ню. Стан його здо­ров’я — за­до­віль­ний. Во­дій ав­то­мо­бі­ля ті­лес­них уш­коджень не от­ри­мав.

ДТП сталася на проспекті Миру в Шепетівці. Фото: hm.npu.gov.ua

На­ра­зі по­ру­ше­но кри­мі­наль­не про­вад­ження за час­ти­ною 2 статті 286 ККУ — не дот­ри­ман­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­бою, яка ке­рує тран­спортним за­со­бом. Стат­тя пе­ред­ба­чає поз­бавлен­ня во­лі на строк від трьох до вось­ми ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спортни­ми за­со­ба­ми на строк до трьох ро­ків або без та­ко­го.

Читайте новини на нашому Телеграмі

Коментарі:

До теми

Популярні новини

Останні оголошення

Останні фото та відео

Актуальна рубрика: Все для свята